O PROJEKTE


Tempo, ktorým sa biohospodárstvo v Európe vyvíja nie je vyrovnané, pričom slabší a pomalší inovátori zaostávajú. Môže to byť výsledok nedostatočnej vedomosti o rozsiahlom potenciáli biohospodárstva v týchto krajinách, vrátane podporných mechanizmov. Dôvodom môže byť tiež nedostatočná znalosť o týchto krajinách v EÚ, ako aj neadekvátne politiky, ktoré nezohľadňujú ich špecifiká.

CIELE


CELEBio poskytuje informácie o potenciáli a výhodách aktivít v oblasti biohospodárstva dostupných v strednej Európe pre lokálne ekonomiky, životné prostredie a spoločnosť prostredníctvom:

Mapovania odvetví biohospodárstva a hodnotových reťazcov

Definovania potenciálov udržateľnej biomasy

Vyvíjania národných akčných plánov a dokumentačných materiálov

Poskytovania zoznamov zainteresovaných strán v oblasti biohospodárstva

Organizovania podujatí a workshopov v oblasti biohospodárstva


BBI AMBASÁDORI
A KONTAKTY


Chcete vedieť viac o našej sieti informačných miest?
Pridajte sa k programu BBI Ambasádorov:

BIC Bratislava, spol. s r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
bic@bic.sk
www.bic.sk/

Sledujte našu národnú CELEBio stránku na Facebooku!
CELEBio Slovenská republika

Skupina expertov CELEBio na LinkedIne:
CELEBio - Central European Leaders of Bioeconomy Network

Poslať správuAKTUALITY


March 20, 2020

WEBINARS: “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”

25 March, 01 April, 08 April, 15 April 2020. The partnership of CELEBio project is pleased to invite you to a series of four thematic webinars on “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”. Co-organized by the BBI JU funded projects LIFT, UrBioFuture, CELEBIO, in collaboration with BIOVOICES, Biobridges and the European Bioeconomy Network, the webinars aim to provide recommendations and Actionable Knowledge for quadruple helix stakeholders. The four thematic webinars will take place every Wednesday from the 25 of March 2020 and are expected to stimulate the discussion toward the BBI JU Info day (22 April 2020 https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020), though […]
January 17, 2020

CELEBio website

The Central Europe Leaders in Bioeconomy (CELEBio) is designed to facilitate the creation and expansion of industrial bio-based activities in six countries of Central, East and South East Europe with fact-based information, the elaboration of evidence-based Action Plans and networking. 

Facebook Feed


Error: No posts available for this ID


HLAVNÉ OBLASTI


Celkový potenciál biomasy (Kton d-m-) v roku 2020 v krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika, Slovinsko (zdroj: S2BIOM base potential)

40,670

Lesné hospodárstvo

Primárne lesnícke výrobky, primárne a sekundárne zvyšky lesného hospodárstva

27,734

Poľnohospodárstvo

Zvyšky primárnej poľnohospodárskej výroby a trvalé prerieďovanie plodín

1,647

Zvyšky zo spracovania poľnohospodárskych plodín

napr. hroznové kôstky, obilné otruby

5,057

Recyklovaný bioodpad a drevo od spotrebiteľov

10,119

Viacročné plodiny na nevyužitých poliach

parallax background

VÝSLEDKY


CELEBio poskytuje:

Správy o dostupnosti a potenciáli biomasy
Zoznamy zainteresovaných strán v oblasti biohospodárstva
Informácie založené na faktoch, národné akčné plány a dokumentačné materiály
Príležitosti na vytváranie sietí
Národné informačné miesta o činnostiach a príležitostiach BBI (program ambasádorov bio priemyslu)

PARTNERI